Prípravy na vyučovacie hodiny fyziky pre 9.ročník - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
SVET TESTOV
Prejsť na obsah

Prípravy na vyučovacie hodiny fyziky pre 9.ročník

FYZIKA na ZŠ > Prípravy na fyziku
   TÉMATICKÝ CELOK   TÉMAMAGNETICKÉ VLASTNOSTI   LÁTOK

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK  

  VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V                                              KOVOVÝCH VODIČOCH


VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KVAPALINÁCH A PLYNOCH
POLOVODIČESTRIEDAVÝ PRÚD

JADROVÁ ENERGIA 


ASTRONÓMIA

 


AKUSTIKA 


RÔZNE
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah