Prípravy na vyučovacie hodiny matematiky pre 5.ročník - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
SVET TESTOV
Prejsť na obsah

Prípravy na vyučovacie hodiny matematiky pre 5.ročník

MATEMATIKA na ZŠ > Prípravy na matematiku
   TÉMATICKÝ CELOK   TÉMA
OPAKOVANIE UČIVA          Z                                       1. – 4. ROČNÍKA ZŠ


 

    

VYTVORENIE OBORU PRIRODZENÝCH ČÍSEL   DO A NAD MILIÓN 


NÁSOBENIE A DELENIE V OBORE DO 10000
 
  


POČTOVÉ VÝKONY S PRIRODZENÝMI ČÍSLAMI


 


VEĽKÉ ČÍSLA  


 
GEOMETRIA A MERANIE

 
 

   
RIEŠENIE APLIKAČNÝCH ÚLOH A ÚLOH  ROZVÍJAJÚCICH MATEMATICKÉ MYSLENIE 
STREDOVÁ A OSOVÁ SÚMERNOSŤ
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah