Prípravy na vyučovacie hodiny matematiky pre 8.ročník - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
SVET TESTOV
Prejsť na obsah

Prípravy na vyučovacie hodiny matematiky pre 8.ročník

MATEMATIKA na ZŠ > Prípravy na matematiku
   TÉMATICKÝ CELOK   TÉMA


CELÉ ČÍSLA. POČTOVÉ VÝKONY S CELÝMI ČÍSLAMI
 


PREMENNÁ, VÝRAZ, ROVNICA

 
 

RIEŠENIE LINEÁRNÝCH ROVNÍC A NEROVNÍC


 
ROVNOBEŽNÍKY, LICHOBEŽNÍKY, OBSAH TROJUHOLNÍKAKRUH, KRUŽNICA


 HRANOLY A VALEC
PRAVDEPODOBNOSŤ A ŠTATISTIKA
  • pozri 7 ročník
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah