Prípravy na vyučovacie hodiny matematiky pre 6.ročník - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
SVET TESTOV
Prejsť na obsah

Prípravy na vyučovacie hodiny matematiky pre 6.ročník

MATEMATIKA na ZŠ > Prípravy na matematiku
   TÉMATICKÝ CELOK   TÉMADELITEĽNOSŤ

 
  
 
DESATINNÉ ČÍSLA, POČTOVÉ VÝKONY S DESATINNÝMI ČÍSLAMI


 
 


 

 
 OBSAH OBDĹŽNIKA A ŠTVORCA  
 

UHOL a JEHO VEĽKOSŤ, OPERÁCIE S UHLAMI
 TROJUHOLNÍK, ZHODNOSŤ TROJUHOLNÍKOV
  
 
 
 

KOMBINATORIKA V ÚLOHÁCH
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah