Prípravy na vyučovacie hodiny matematiky pre 9.ročník - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
SVET TESTOV
Prejsť na obsah

Prípravy na vyučovacie hodiny matematiky pre 9.ročník

MATEMATIKA na ZŠ > Prípravy na matematiku
   TÉMATICKÝ CELOK   TÉMA
 
 
 
MOCNINY A ODMOCNINY, ZÁPIS VEĽKÝCH ČÍSEL

 


RIEŠENIE LINEÁRNYCH ROVNÍC A NEROVNÍC


SLOVNÉ ÚLOHY

PYTAGOROVA VETA
                          PÍSOMKY

OBJEM A POVRCH TELIES
GRAFICKÉ ZNÁZORŇOVANIE ZÁVISLOSTÍPODOBNOSŤ TROJUHOLNÍKOVŠTATISTIKASÚSTAVY LINEÁRNYCH ROVNÍC

VÝRAZY


LOMENÉ VÝRAZY
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah